s2w

Blended Learning is voor professionals die veel informatie in korte tijd tot zich moeten nemen de ideale manier van leren. Zo kan de professional zich focussen op de informatie die hij/zij direct nodig heeft en overige informatie tot zich nemen wanneer dit relevant is.

Een kort artikel over Blended Learning van Steps2Wisdom!, maker van o.a. de gratis online introductie Debiteurenbeheer.

Blended Learning is een Engelse term die al vanaf 2005 wordt gebruikt om een bepaalde onderwijsvisie te beschrijven. Wanneer je op Google de term opzoekt kom je diverse definities tegen. Bij Steps2Wisdom verstaan we onder Blended Learning het traditionele leren (klassikaal leren) uitgebreid met digitale middelen. Dit dan vaak met behulp van een leeromgeving waarmee cursisten kunnen worden begeleid en het resultaat wordt gerapporteerd. Steps2Wisdom is gespecialiseerd in begeleiding om klassikaal leren aan te vullen met digitaal leren.

De effectiviteit van traditioneel leren kan meetbaar worden verhoogd door het aanvullen met digitale leermiddelen en deze op regelmatige basis te vernieuwen danwel te herhalen:

  • De leerstof is wat betreft de hoeveelheid voor iedereen even veel.
  • Digitale lessen kunnen zo vaak als gewenst worden herhaald.
  • De cursisten werken vanuit groepen. Denk eens aan chatten, fora, samenwerken etc.
  • Digitale lessen kunnen worden aangeboden voor de start van de klassikale les (Flip the classroom).
  • Digitale lessen kunnen ook als naslag worden toegepast.
  • Voor de start, tijdens en na klassikale les assessments afnemen.
  • Samenwerken in groepsopdrachten of individuele opdrachten. En dit allemaal digitaal.
  • Uitgebreide rapportages zodat kan worden bekeken of het kennisniveau toeneemt en eventueel bijsturen.
  • Mogelijkheid voor het inrichten van een community. Dit over meerdere organisaties, locaties etc.
  • Vanuit de community de mogelijkheid om webinars te geven zodat de interactie kan worden verhoogd.

E-learning is door haar vele leervormen en middelen een goede aanvulling op het traditionele leren. Wanneer deze op de juiste manier worden gecombineerd komt de kracht van iedere afzonderlijke vorm optimaal tot zijn recht voor het beste eindresultaat.